Välkommen till Elafskolan!

Elafskolan är en svensk grundskola som följer de nationella styrdokumenten och bedriver sin utbildning på svenska. Det som är unikt för oss är att vi har en assyrisk profil.

Vi har lediga platser i förskoleklass, årskurs 1 samt årskurs 4-6. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Varför behövs en skola med assyrisk profil?

Syftet med vår profil är att ge eleverna med assyrisk bakgrund förstärkning och fördjupning i det assyriska språket och den assyriska kulturen. Vi tror att en sådan profil rustar de assyriska barnen och eleverna bättre för framtiden än vad den kommunala skolan gör. Våra moderna, pedagogiska metoder bygger på forskning och bidrar till ett lärande som ger våra elever en tvåspråkighet, där både det svenska språket och elevens modersmål behärskas till fullo. Ett av våra främsta mål är att göra eleverna till fullödiga, ansvarstagande medborgare.

 

Elafskolan