Post- och besöksadress

Elafskolan i Södertälje
Parkgatan 1
151 32 Södertälje

Skolledning

Maria Johansson : Rektor

Maria Johansson

Rektor

08-400 289 86 maria.johansson@elafskolan.se
Eliza Afram : Skoladministratör

Eliza Afram

Skoladministratör

073-522 74 77, 08-400 289 77 eliza.afram@elafskolan.se
Nahir Acar : Förstelärare, Mentor åk 2, MA, NO, SO

Nahir Acar

Förstelärare, Mentor åk 2, MA, NO, SO

08-400 289 75, 073-522 74 75 nahir.acar@elafskolan.se

Personal

Georgett Aho : ML Arabiska

Georgett Aho

ML Arabiska

08-400 289 78 georgett.aho@elafskolan.se
Ibtessam Amno : Fritidshem

Ibtessam Amno

Fritidshem

08-400 289 74 ibtessam.amno@elafskolan.se
Diana Minasson : <b>Förskolelärare</b><br>Fritidspedagog

Diana Minasson

Förskolelärare
Fritidspedagog

08-400 289 74 diana.minasson@elafskolan.se
Ninorta Lahdo : Föräldraledig - Mentor åk 1, MA, NO

Ninorta Lahdo

Föräldraledig - Mentor åk 1, MA, NO

08-400 289 78 ninorta.lahdo@elafskolan.se
Ferit Rhawi : SO, HKK

Ferit Rhawi

SO, HKK

08-400 289 78 ferit.rhawi@elafskolan.se

Elevhälsa

Anita Bell : Skolsköterska

Anita Bell

Skolsköterska

anita.bell@elafskolan.se
Monika Ramnesäter : Specialpedagog & kurator

Monika Ramnesäter

Specialpedagog & kurator

monika.ramnesater@elafskolan.se
Lena Answed : <br>Skolläkare</br>

Lena Answed


Skolläkare

Kontaktas genom skolsköterskan
Jasna Vidacic – Resurscentrum : <br>Skolpsykolog</br>

Jasna Vidacic – Resurscentrum


Skolpsykolog

Kontaktas genom kuratorn